Stichting MAPANASA

MAPANASA – wat betekent het?

 

Mapanasa is een acroniem voor Mae Panau Nanahu Sou Aboru. Vertaald naar het Maleis betekent dit: 'Mari Belajar Adat dan Bahasa Aboru'; vertaald naar het Nederlands staat er: 'Kom laten we de Adat en de Taal van Aboru leren.'

 

 

 

De geboorte/oprichting van MAPANASA

 

Het oprichten van de stichting MAPANASA is geboren uit de drang naar behoud van de Aborunese taal (bahasa) en tradities (adat-isti-adat [1]). Aboru is een dorp op het eiland Haruku, een van de duizenden eilanden van de Molukken (ofwel Maluku). De Aborunese taal herbergt een rijke cultuur en wordt momenteel bijna alleen nog maar door de oudere generatie aldaar gesproken, maar dreigt zijn (of haar) voortbestaan te verliezen o.a. omdat door de Aborunese taal de bevolking weinig carrièmogelijkheden hebben. Omdat cultuur en identiteit onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, behelst het verloren gaan van een taal, het verlies van cultuur en identiteit.

 

 

MissieOnze missie is er voor te zorgen dat de oorspronkelijke taal in het dorp Aboru behouden blijft.
Dit willen we bereiken door kwalitatief onderwijs in deze taal mogelijk te maken en te bevorderen voor de kinderen in Aboru.

VisieWij zijn van mening dat veel informatie en kennis over de Aboruneze taal bewaard is gebleven. Echter het aantal sprekers van deze taal is sterk afgenomen. Onder de Aboruneze jongeren wordt er weinig tot niet gecommuniceerd in hun moedertaal. Om ervoor te zorgen dat deze taal in stand wordt gehouden, zal stichting MAPANASA ( in samenspraak/samenwerking met het dorpsbestuur van Aboru en de inwoners van Aboru ) volledige ondersteuning bieden op de volgende gebieden:1. Financieel: zorgen voor salaris van de leraren.

2. Logistiek: zorgen voor lesmateriaal op locatie.

3. Operationeel: zorgen dat alles gebruiksklaar is.
Voor het in stand houden van de taal, zal stichting MAPANASA vooral projectgerichte ondersteuning bieden.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Adat: het geheel van eeuwenoude omgangsregels, die tot op heden worden gehanteerd. Dit stelsel van voorgeschreven normen en waarden bepalen vooralsnog het hedendaagse leven in een Molukse gemeenschap ten aanzien van regels inzake verwantschappelijke titulatuur.

 

Stichting MAPANASA

Kvk-nummer: 55923976